1. Adatkezelő

Neve: Mixer Akadémia Kft.
Cím: 1092 Budapest, Közraktár u. 12./a
Adatkezelő képviselője: Morafcsikné Popp Margaréta
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@mixersuli.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve az adatkezelés jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 Ajánlatkérés kezelése

Az adatkezelő központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére  érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés beérkezésétől számított 1. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.2 Megrendelés Kezelés

Megrendelések nyilvántartása, kezelése
Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsú munkanapja

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció nyilvántartása

Számlák kiállítása, szállítói számlák kezelése, könyvelési előkészítése nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail, telefon, adószám, bankszámlaszám

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.4 Kapcsolattartás jogi személyiségű partnerekkel

Szerződéssel rendelkező belföldi vevő, szállító, fotenciális vásárlók, cégjegyzésre jogosult illetve kapcsolattartó munkatársaival való kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A Szervezet jogos érdeke a partnercégek kapcsolattartó munkatársai személyes adatainak kezelése az üzletszerű működéshez szükséges  kapcsolattartás érdekében

A kezelt adatok köre: Név, cím, aláírás, e-mail, telefon, munkahely és munkakör adatai

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsú munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig

2.5 Képzésre és tanfolyamra való jelentkezés és ennek keretében

Az adatkezelő által szervezett felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés vagy tanfolyamra

jelentkező természetes személyek vagy jogi személyek által delegált magánszemélyek

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre:

Név:

Születési név:-

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Neme:

Állampolgársága: magyar

Lakóhelyének címe:

Tartózkodási helyének címe

Telefonszáma:

Társadalombiztosítási azonosító jele:

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződéskötéstől számított 5 év

2.6 Tanfolyamra való jelentkezés és ennek keretében

Az adatkezelő által szervezett tanfolyamra jelentkező természetes személyek vagy a jogi személy által delegált magánszemélyek.

Adatkezelés jogalapja természetes személy esetén: Szerződés

Adatkezelés jogalapja jogi személy esetén: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke a tanfolyamon részt vevő adatainak kezelése

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Cím
 • Születési hely
 • Születési idő
 • Anyja születési neve
 • Email cím
 • Telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsú munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig

2.7 Rendezvény és tanfolyam fotó, video dokumentálása

Az adatkezelő a rendezvények és tanfolyamok eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és facebook oldalán publikál.

A résztvevő kifejezetten hozzájárul a róla készül képek és videófelvételek fenti médiumokon ez eseményt követően a publikáláshoz.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

 • Fénykép
 • Videófelvétel

2.8 Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsú munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig

2.9 Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb futárszolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

2.10 Bankkátya műveletek dokumentum kezelése

Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése a bankkártya-szolgáltatóval történő elszámolás érdekében
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése

A kezelt adatok köre: Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

2.11 Panaszkönyv kezelés

Panaszkönyv kezelés, Az adatkezelő bolthálózatában, vagy telephelyein működő kereskedelmi egységben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím,

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

2.12 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás rendezvényre, oktatásra
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím,

Adatkezelés tervezett határideje: A hozzájárulás visszavonásáig

2.13 Chat szolgáltatáson keresztüli elektronikus kommunikáció az ügyfelekkel

Az adatkezelő a  weboldalán chat szolgáltatást üzemeltet.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, az ügyfél által megadott tartalom

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.14 Felugró reklámok kezelése – Optimonk

Személyre szabott reklámok a felhasználók számára
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.15 Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.16 Google Adwords

Remarketing funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A szervezet jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.17 Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére:

 • Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása
 • Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása
 • Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása
 • Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása 

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.

A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre:

 • A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

2.18 GDPR rendelettel összefűggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefűggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség –

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás rendezvényre, oktatásra,
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

5. Érintettek köre

Az adatkezelő által szervezett rendezvényeken, tanfolyamokon, oktatásokon részt vevő természetes személyek vagy jogi személyek által delegált természetesen személyek. Továbbá az adatkezelő szerződéses partnerei és azok kapcsolattartói.

6. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. Az adatkezelés időtartama

 • Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény törvény(Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:

 • Általános esteben 3 nap
 • Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.

Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, Hatóság

Jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó, Információbiztonsági tanácsadó, Alkalmazás fejlesztő, üzemeltet, Rendezvény szponzorjai, Rendezvényszervező, Fotó, Video szolgáltató, Közösségi média oldalak

9. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

10. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A rendezvényen való részvétel meghiúsulása.

11. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 6.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Manager, a az IT üzemeltető és az ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

11.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  A Érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő   1 évig tárol.

12. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

13. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

13.1 A tájékoztatás költsége

A Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

13.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Adatkezelő, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

13.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

14. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

15. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

16. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályok elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és adatkezelői biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

17. Jogorvoslat

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

Budapest, 2018.